2006_Stoerche_Storchenturm

2006_Stoerche_Storchenturm.jpg

2011_Stoerche_Georgskirche

2011_Stoerche_Georgskirche.jpg

2011_Stoerche_Storchenturm

2011_Stoerche_Storchenturm.jpg

2012_Jungstoerche-1

2012_Jungstoerche-1.jpg

2012_Jungstoerche-2

2012_Jungstoerche-2.jpg

2012_Jungstoerche-3

2012_Jungstoerche-3.jpg